teaser Raport wpływu Grupy Eurocash: przedsiębiorczość idzie w parze z edukacją

16.12.2021 10:32

Raport wpływu Grupy Eurocash: przedsiębiorczość idzie w parze z edukacją

Raport wpływu Grupy Eurocash: przedsiębiorczość idzie w parze z edukacją

Dostęp do wiedzy i narzędzi edukacyjnych ma znaczący wpływ na to, czy przedsiębiorca będzie dalej rozwijał swój biznes – wynika z pierwszego raportu wpływu Grupy Eurocash. Przykładowo, odsetek detalistów, którzy w 2020 r. otworzyli nowe sklepy, jest znacznie wyższy wśród tych, którzy korzystali jednocześnie z oferty kursów, szkoleń i konferencji organizowanych w ramach Akademii Umiejętności Eurocash.

Sklepy niezależne odpowiadają w Polsce za ok. 40%1 rynku. To wyjątek na skalę Europy! Radzą sobie tak dobrze m.in. dzięki Grupie Eurocash, której procentowy udział we wpływie na rozwój przedsiębiorczości klientów Eurocash wynosi aż 41% – pokazał pierwszy raport wpływu firmy. Oznacza to, że w ponad 40% właściciele sklepów współpracujących z Grupą Eurocash rozwijają swoją przedsiębiorczość właśnie dzięki jej wsparciu (za pozostałe 60% odpowiadają inne czynniki zewnętrzne). 

Eurocash pozwala swoim klientom nie tylko zarabiać, ale także rozwijać cechy niezbędne dla prowadzenia biznesu: odwagę, wytrwałość, odpowiedzialność, innowacyjność i motywację do działania – wynika z raportu. W tym ostatnim obszarze szczególnie skutecznie działa Akademia Umiejętności. Tylko od marca 2021 r. z oferty jej kursów e-learningowych, webinarów i konferencji skorzystało ok. 40 tys. osób.

Nasz pierwszy raport wpływu wyraźnie pokazał, że dzięki współpracy z Grupą Eurocash właściciele sklepów chcą się rozwijać. Zachęcamy ich do tego i dajemy narzędzia, które pomagają im zwiększać konkurencyjność i budować innowacyjne, odpowiedzialne biznesy. Mowa m.in. o platformach eurocash.pl i eurocash.pl Market, skali zakupowej, dzięki której możemy negocjować z dostawcami korzystne oferty dla przedsiębiorców, a także formatach edukacyjnych, dzięki którym nasi klienci mogą poszerzać kompetencje własne i zespołu. Właśnie na tym ostatnim zadaniu skupia się Akademia Umiejętności Eurocash – mówi Marta Gampf, Dyrektor Marketingu w Grupie Eurocash.

Czy warto się dokształcać? Liczby mówią same za siebie

„Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok” sporządzono w oparciu o badanie przedsiębiorców współpracujących z Grupą w 2020 roku. Grupa postanowiła wyodrębnić spośród innych czynników wpływ, jaki ma na swoich klientów w pięciu obszarach–cechach świadczących o ich przedsiębiorczości. Okazało się, że najmocniej wpływa na: innowacyjność (66 proc.), odpowiedzialność (44 proc.) i motywację do rozwoju (40 proc.) właścicieli sklepów detalicznych. W nieco mniejszym stopniu Eurocash oddziałuje także na ich odwagę biznesową (30 proc.) i wytrwałość w działaniu (26 proc.).

Co ciekawe, okazało się, że najważniejszy, a nawet kluczowy wpływ na obszar motywacji do rozwoju ma dostęp przedsiębiorców do edukacji. Dowodzą tego dane dotyczące Akademii Umiejętności Eurocash, z oferty której korzystał w 2020 r. co 10. badany przedsiębiorca.  58% uczestników szkoleń AUE deklaruje, że wykorzystuje zdobytą wiedzę w codziennej pracy i rozwiązywaniu bieżących problemów, a 50% sięga po nią także w kwestiach dotyczących rozwoju biznesu.

Najlepiej pokazują to przykłady:

  • w 2020 r. nowy sklep otworzyło 3% wszystkich przedsiębiorców związanych z Grupą i 13% uczestników szkoleń Akademii;
  • o nowej placówce w 2021 r. myślało w czasie badania (luty 2021 r.) 5% wszystkich właścicieli sklepów i 18% tych, którzy skorzystali z oferty AUE;
  • 26% użytkowników Akademii zrealizowało w 2020 r. znaczącą inwestycję, która podniosła ich konkurencyjność – w stosunku do 13% ogółu przedsiębiorców.

Edukacja we franczyzie

Z narzędzi oferowanych przez Akademię Umiejętności korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy zrzeszeni we franczyzach. Z raportu wpływu Grupy Eurocash wynika, że to właśnie oni wyróżniają się na tle innych detalistów innowacyjnością i aktywnością społeczną. Są też mniej podatni na kryzysy.

Dla małych i średnich przedsiębiorców franczyza oznacza nie tylko przewagę konkurencyjną, ale też możliwość stałego rozwoju. Prawie ¾ osób prowadzących sklepy pod naszymi markami potwierdza, że Grupa udostępnia im narzędzia niezbędne dla rozwoju biznesu. Oferowane przez nas rozwiązania, w tym również edukacyjne, budują umiejętności kluczowe dla prowadzenia sklepu, pracy w sklepie i czynią franczyzę naprawdę skutecznym modelem współpracy – mówi Agata Dzierba, Menadżer Akademii Umiejętności Eurocash.

1 https://www.forbes.pl/biznes/jacek-owczarek-z-grupy-eurocash-o-walce-polskiego-handlu-z-zagranicznymi-sieciami/5vjcfj1Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy - od 26 lat jej istnienia na rynku - jest umacnianie i promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego. 

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.

foto Katarzyna Sołowiej

Katarzyna Sołowiej

katarzyna.solowiej@prhub.eu