teaser Grupa Eurocash wpływa na innowacyjność swoich klientów

13.09.2021 09:32

Grupa Eurocash wpływa na innowacyjność swoich klientów

Grupa Eurocash współpracuje z ponad 70 000 właścicielami sklepów niezależnych w Polsce. Od ponad 26 lat dostarcza im nowe technologie, prowadzi projekty edukacyjne i promuje handel niezależny. Teraz Grupa postanowiła sprawdzić, jak jej działania przekładają się w praktyce na biznesy jej klientów, a także na ich przedsiębiorczość. Pierwszy „Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów” za 2020 rok prezentuje autorski model wpływu, nieposiadający swojego pierwowzoru w Polsce. Określa on procentowy udział Grupy Eurocash we wpływie na rozwój przedsiębiorczości jej klientów. Wpływ ten wyniósł 41,2%. Pozostałe 58,8% stanowią inne czynniki wpływu takie jak otoczenie biznesowe, regulacje prawne i podatkowe oraz postawa przedsiębiorców. 

 

Grupa Eurocash wspiera biznesy swoich klientów - niezależnych przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne w całej Polsce - w ramach czterech obszarów działalności. Są to: 1. skala zakupowa, która pozwala negocjować atrakcyjne warunki cenowe z dostawcami, 2. różnorodność formatów dystrybucji, czyli zapewnienie różnych modeli dystrybucji oraz zamawiania towaru, 3. szeroki wybór konceptów detalicznych oraz 4. rozwój i edukacja, czyli oferta szkoleń zawodowych i kursów m.in. w ramach Akademii Umiejętności Eurocash.

 

- W ramach opublikowanego właśnie „Raportu wpływu” postanowiliśmy sprawdzić jak nasze działania w ramach czterech obszarów wsparcia niezależnych przedsiębiorców, które sobie wyznaczyliśmy, wpływają na ich przedsiębiorczość. Publikacja ta oraz zawarte w niej wyniki badań dowodzą jak wyznaczony przez nas w Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020+ cel rozwoju przedsiębiorczości realizuje się w praktyce, przyczyniając się tym samym do podnoszenia konkurencyjności sklepów niezależnych w całej Polsce – mówi Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash.

 

Według wyliczeń średni wpływ Grupy na rozwój przedsiębiorczości jej klientów wynosi 41,2%. Grupa Eurocash szczególnie wzmacnia w przedsiębiorcach innowacyjność – jej wpływ w tym obszarze wyniósł aż 66%. Firma inspiruje i ma wpływ na przedsiębiorców w zakresie działań reklamowych i komunikacji z klientem (72%), a także wdrażania nowych rozwiązań technologicznych (64%), w tym aplikacji czy nowych form płatności (61%). Wysoki jest również wpływ Grupy na odpowiedzialność za innych (44%). Jest on najmniej powiązany z zasadniczą działalnością biznesową przedsiębiorców, więc tym bardziej wskazuje na ich wrażliwość na problemy społeczne i silny związek ze społecznością lokalną. Widoczne jest także oddziaływanie Grupy na motywację do rozwoju (40%) – odzwierciedla się ono m.in. w chęci uczestnictwa w szkoleniach Akademii Umiejętności Eurocash, a na decyzję tę Grupa wpływa w 46%. Stosunkowo mniejszy wpływ Grupa ma na odwagę biznesową (30%) przedsiębiorców oraz na ich wytrwałość w działaniu (26%). Z raportu wynika, że Grupa inspiruje swoich klientów do inwestycji w rozwój swojej firmy (37%) i powiększaniu własnej sieci sklepów (30%). Wytrwałość w działaniu klienci Grupy rozumieją przede wszystkim jako dbanie o pracowników i relacje w zespole. Widoczny jest wyraźny wpływ Grupy (28%) na ich decyzje o podwyżkach pensji, wprowadzeniu możliwości elastycznych godzin pracy (27%), czy zwiększeniu zatrudnienia (26%).

 

- Pracując z przedsiębiorcami od 26 lat, mamy również świadomość, że na ich działalność i sukces biznesowy, poza nami, wpływ ma także szereg innych, niezależnych czynników i barier. Są to m.in. wysokie koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, wysokie podatki, nadmiar obowiązków biurokratycznych oraz często zmieniające się przepisy. Czynniki te wynikają z obowiązującego prawa, nie zależą ani od przedsiębiorców, ani otoczenia biznesowego, w którym funkcjonują. Przedsiębiorcy więc nie mogą sami ich zmienić. Dlatego uważamy, że w dalszym rozwoju przedsiębiorczości i polskiej gospodarki ważna jest postawa – odpowiedzialna i partnerska – innych prywatnych przedsiębiorstw. Zwłaszcza tych dużych, zamożnych i wpływowych, które mogą działać na rzecz wzmacniania przedsiębiorców i zapewniać im lepsze warunki do rozwoju. I my staramy się tę misję realizować – dodaje Martinho.

 

„Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów” za 2020 rok dostępny jest na stronie firmy.

 

Jak powstał model wpływu Grupy Eurocash

Model wpływu bierze swój początek w badaniu Grupy Eurocash – zrealizowanym w 2020 r. – dotyczącym przedsiębiorczości. Badanie wskazało pięć cech, które wg Polaków świadczą o tym, że ktoś jest przedsiębiorczy. Były to: odwaga biznesowa, innowacyjność, motywacja do rozwoju, odpowiedzialność za innych i wytrwałość w działaniu. Następnie zbadano, jaki wpływ na te cechy mają działania Grupy, prowadzone w ramach czterech filarów jej działalności tj. skali zakupowej, formatów dystrybucji, konceptów detalicznych oraz rozwoju i edukacji.

Model wpływu powstał przy współpracy z firmą doradczą SAPERE oraz w oparciu o dane pozyskane przez agencję badawczą Kantar.

Konstruując model wpływu przyjęto, że poszczególne, wymienione wyżej, cechy przedsiębiorczości (tj. odwaga biznesowa, innowacyjność, motywacja do rozwoju, odpowiedzialność za innych i wytrwałość w działaniu) są równoważne i każda z nich stanowi 20% całościowego wskaźnika, dlatego też – po przeliczeniu – poszczególne kategorie stanowią przedstawiony procent tego wskaźnika.

Model wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów opracowano na próbie 671 klientów Grupy.

 Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy - od 26 lat jej istnienia na rynku - jest umacnianie i promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego. 

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.