teaser Grupa Eurocash z 17 praktykami CSR w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu za 2020 r.

20.04.2021 11:30

Grupa Eurocash z 17 praktykami CSR w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu za 2020 r.

W najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) znalazło się aż 17 praktyk CSR Grupy Eurocash. Spośród nich 8 to tzw. „praktyki długoletnie”, zaś aż 9 – „nowe praktyki”, z których większość stanowią aktywności Grupy związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 skierowane do pracowników oraz klientów firmy – właścicieli lokalnych sklepów w całej Polsce. Praktyki CSR Grupy Eurocash można znaleźć w raportach FOB już od pięciu lat.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największa organizacja w Polsce działająca w obszarze CSR –  opublikowała kolejną, już 19. edycję corocznego raportu pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce” ukazuje się cyklicznie już od 2002 roku, a jego celem jest promowanie idei odpowiedzialnego biznesu.  Tegoroczne wydanie pokazuje działania polskich przedsiębiorstw w pierwszym roku trwania epidemii COVID-19

Dobre praktyki długoletnie Grupy Eurocash wymienione w raporcie FOB to:

 • Akademia Umiejętności Eurocash,
 • abc na kołach – koncept sklepów mobilnych,
 • Program Stypendialny Fundacji Grupy Eurocash,
 • projekt Promocja zawodu sprzedawcy – prowadzony przez AUE,
 • Ranking Równi w Biznesie,
 • Herosi Przedsiębiorczości,
 • Zielona flota,
 • Zielone biuro.

Spośród nowych praktyk w publikacji wyróżniono następujące działania:

 • programy wdrożeniowe dla nowozatrudnionych pracowników w handlu – prowadzony przez AUE,
 • 5 Dobrych inicjatyw na piąte urodziny abc na kołach,
 • akcję Zakupy dla Seniora 60+,
 • akcja #FantastyczniLudzie,
 • akcję Herosi Codzienności,
 • Generacja P - Herosi Na Starcie
 • Prowadź swój biznes odpowiedzialnie – program edukacyjny dla Przedsiębiorców, prowadzony przez AUE i Dział Marketingu Grupy,
 • pakiet wsparcia dla Przedsiębiorców wz. z epidemią COVID,
 • #NaszeZdrowie w dobie epidemii.

Liczba praktyk Grupy Eurocash ujętych w raporcie FOB wzrosła o 8 w porównaniu do roku ubiegłego. Szczegółowy opis każdej z nich znajduje się w raporcie niefinansowym Grupy za 2020 rok. 

Grupa Eurocash regularnie raportuje swoje działania CSR z podziałem na filary określone w „Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy 2020+”, a ich głównym celem pozostaje rozwój przedsiębiorczości i wsparcie niezależnych detalistów. Taka postawa i zaangażowanie Grupy są doceniane przez jej klientów – w jednym z badań ich satysfakcji NPS aż 81% z nich przyznało, że Eurocash prowadzi swój biznes w sposób odpowiedzialny.

Raport niefinansowy Grupy Eurocash za rok 2020:

https://grupaeurocash.pl/o-eurocash/odpowiedzialny-biznes.

Raport FOB:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.