teaser Grupa Eurocash podsumowuje rok epidemii i nowej normalności. Spółka opublikowała raport z działalności niefinansowej za 2020 rok

06.04.2021 10:30

Grupa Eurocash podsumowuje rok epidemii i nowej normalności. Spółka opublikowała raport z działalności niefinansowej za 2020 rok

  • W 2020 roku Grupa Eurocash współpracowała z ponad 91 tys. klientów. Aż 70 tys. z nich stanowili niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce.
  • Niezależne sklepy współpracujące z Grupą Eurocash docierały do 35 milionów Polaków, z czego aż 38% stanowili mieszkańcy wsi.
  • W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Grupa wspierała polskich przedsiębiorców i grupy społeczne najbardziej dotknięte przez epidemię COVID-19. Dostarczono m.in. 2 300 zakupów dla seniorów, 30 tys. obiadów dla personelu medycznego, 191 tys. litrów wody dla szpitali i zorganizowano 125 webinarów poświęconych prowadzeniu sklepu w czasie epidemii. Wzięło w nich udział ponad 23 tys. osób.

– Miniony 2020 rok był bezprecedensowy, z uwagi na pandemię COVID-19. Wirus uderzył w gospodarki i społeczeństwa w każdym zakątku świata. Niestety był to również rok, w którym nasza Grupa razem ze swoimi klientami –  niezależnymi przedsiębiorcami – miała świętować jubileusz 25-lecia działalności w Polsce. Jednak zamiast tego, zmuszeni byliśmy szybko dostosować się do dynamicznie zmieniającej się nowej rzeczywistości. Epidemia uświadomiła nam, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na naszym biznesie i jak istotną rolę społeczną on odgrywa. Z jednej strony skupialiśmy się na zachowaniu ciągłości łańcucha dostaw żywności do polskich domów, z drugiej – na stałym wsparciu naszych klientów w tych trudnych okolicznościach. Musieliśmy również zapewnić bezpieczeństwo zarówno przedsiębiorcom, klientom ich sklepów, a także ponad 20 tysiącom pracowników samej Grupy. Myślę, że mogę dzisiaj powiedzieć, że poradziliśmy sobie z tymi wyzwaniami. Choć oczywiście z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną nadal pracujemy na podwójnych obrotach – mówi Luis Amaral, prezes zarządu Grupy Eurocash.

Społeczna odpowiedzialność Grupy w 2020 roku

Grupa Eurocash raportuje swoją działalność pozafinansową od 2012 r. „Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2020 rok” to drugie już zestawienie przygotowane zgodnie z globalnym standardem Global Reporting Initiative (GRI).

Raport prezentuje działalność Grupy w odniesieniu do 4 filarów społecznej odpowiedzialności biznesu, określonych w „Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+”, przyjętej w 2019 roku. Są to:

  • Rozwój przedsiębiorczości: w tej sekcji opisano formaty dystrybucji, koncepty detaliczne i narzędzia wspierające przedsiębiorczość (eurocash.pl, eurocash.pl Market, IPH, projekt Fresh) oraz podsumowano m.in. aktywności w ramach rankingu „Równi w Biznesie”, programy: Herosi na Starcie i Herosi Codzienności, a także działalność edukacyjną i szkoleniową Akademii Umiejętności Eurocash;
  • Jakość bez kompromisów dla każdego: w sekcji opisano programy certyfikacji jakości oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności;
  • Mniej zużywamy, nie marnujemy!: w tej części Grupa zaprezentowała swoje zaangażowanie w redukcję negatywnego wpływu na środowisko, inwestycje w „zieloną infrastrukturę” i niskooemisyjną zieloną flotę oraz współpracę z NGOsami na rzecz programu niemarnowania żywności;
  • Bezpieczeństwo i zaangażowanie Pracowników: w sekcji omówiono programy pracownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, które przyczyniły się do spadku wskaźnika urazów związanych z pracą z 24,8 w 2019 r. do 14,6 w 2020 r., a także systemy szkoleń wewnętrznych, platformę e-learningową dla pracowników Grupy, Program Management Trainee, Program Ambasadorski, projekt „Mam ten Gen!”, a także projekty realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego i program „Zakupy dla Seniora 60+”.

– W naszym raporcie można zobaczyć, że w zeszłym roku podjęliśmy się realizacji dziesiątek różnych inicjatyw, wspierając wszystkie grupy naszych interesariuszy – mówi Luis Amaral. – Niezmiennie zależało nam, by nasi klienci – niezależni przedsiębiorcy – mogli liczyć na nasze wszechstronne wsparcie. Powołaliśmy sztab kryzysowy złożony z ekspertów różnych dziedzin oraz uruchomiliśmy szeroką akcję informacyjną i edukacyjną. Naszym klientom przekazywaliśmy wszelkie zalecenia sanitarne, informacje dotyczące zmian prawnych czy programów pomocowych,  udzielaliśmy także wsparcia finansowego. Zorganizowaliśmy również kampanię społeczną Herosi Codzienności, która miała pokazać rolę pracowników handlu w trwającym kryzysie, a także edukowaliśmy ich przez internet na szeroką skalę w ramach Akademii Umiejętności Eurocash. Nasi Klienci to docenili i w jednym z badań ich satysfakcji NPS aż 81% z nich przyznało, że prowadzimy nasz biznes w sposób odpowiedzialny – dodaje Amaral.

Pełna treść „Raportu społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2020 rok” znajduje się na stronie pod tym linkiem.

 

***

Grupa Eurocash raportuje swoją działalność pozafinansową od 2012 r. „Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2020 rok” to drugie już zestawienie przygotowane zgodnie z globalnym standardem Global Reporting Initiative (GRI). Raport prezentuje działalność Grupy w odniesieniu do 4 filarów społecznej odpowiedzialności biznesu, określonych w „Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+”, przyjętej w 2019 r. Raport powstał w oparciu o współpracę i zaanagażowanie pracowników Grupy oraz dialog z jej interesariuszami.

 Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.