teaser Sieć Społecznego Zaangażowania w walce z COVID-19

25.09.2020 11:30

Sieć Społecznego Zaangażowania w walce z COVID-19

2 300 zrealizowanych zakupów dla seniorów, 30 000 obiadów dla personelu medycznego, 90 000 litrów wody dla szpitali i bezcenny czas oraz wysiłek tysięcy pracowników i przedsiębiorców. Grupa Eurocash opublikowała właśnie raport podsumowujący jej zaangażowanie w walkę z epidemią w ciągu ostatnich miesięcy.

Od początku epidemii mieliśmy świadomość, że skala naszej działalności nakłada na nas ogromną odpowiedzialność – mówi Katarzyna Kopaczewska, członek zarządu Grupy Eurocash. – W krótkim czasie musieliśmy dynamicznie dostosować działalność całej Grupy do nowej rzeczywistości, by móc realizować naszą misję zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw i dostarczania żywności do ludzi w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem małych miejscowości i wsi, które często są poza obszarem biznesowego zainteresowania wielkich sieci handlowych. Zaangażowały się w to dziesiątki tysięcy naszych pracowników i klientów. Nasza praca na poziomie biznesu zaowocowała zaangażowaniem społecznym wielu ludzi, a skala i zasięg przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Zjawisko to określiliśmy w tytule naszego raportu jako „Sieć Społecznego Zaangażowania”. Dlaczego? Grupa Eurocash to podmiot o złożonej strukturze, którą tworzą różne grupy osób, połączone ze sobą bezpośrednio lub pośrednio, które połączył wspólny cel – zaangażowanie w walkę z COVID-19. Jedna grupa przekazywała impuls kolejnej, tym samym tworząc „Sieć Społecznego Zaangażowania”. To z kolei przełożyło się na pomoc instytucjom i osobom fizycznym – dodaje Kopaczewska.

 

W raporcie „Sieć Społecznego Zaangażowania Grupy Eurocash w walce z COVID-19” zaprezentowano działania podjęte dla, i przez pracowników, przedsiębiorców i konsumentów w okresie od marca do sierpnia 2020 r. Opisane aktywności podzielone zostały na następujące rozdziały:

  • Odpowiedzialne zarządzanie – Sztab Eurocash ds. COVID-19 – rozdział, w którym opisano pracę działającego w trybie 24/7 Sztabu ds. COVID-19, odpowiedzialnego za koordynowanie działań i wydawanie zaleceń dot. COVID-19 dla wszystkich struktur w firmie.
  • Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników – w tej części raportu Grupa zaprezentowała akcje edukacyjne i wolontariackie pracowników takie jak np. Zakupy dla Seniora 60+, w której udział wzięło ponad 240 ochotników. Podsumowano także działania dot. zmiany organizacji pracy i zapewnienia ochrony osobistej. W tym celu Grupa zakupiła m.in. około 830 tys. szt. maseczek jednorazowych, 24,5 mln szt. rękawiczek foliowych, 6,6 mln szt. rękawiczek gumowych, 24,5 tys. szt. przyłbic ochronnych, czy 172 tys. litrów środków do dezynfekcji rąk.
  • Działania na rzecz przedsiębiorców – to rozdział podsumowujący działania edukacyjne i bieżące wsparcie okazane klientom przez Grupę, którzy m.in. poprzez platformę eurocash.pl i kanały Akademii Umiejętności Eurocash mogli dowiedzieć się o nowych zasadach organizacji pracy sklepu, szybko wdrożyć nowo zatrudnionych pracowników, czy poznać zasady korzystania z Tarczy Antykryzysowej. Łącznie w 58 wydarzeniach online zorganizowanych przez Akademię Umiejętności Eurocash wzięło udział ponad 8 700 uczestników. Wśród innych działań na rzecz klientów Grupy znajdziemy m.in. przekazanie 10 mln zł wsparcia na fundusz pomocy dla przedsiębiorców przez Polską Sieć Handlową Lewiatan, czy informacje o akcji „Herosi Codzienności”. Celem projektu było pokazanie znaczenia pracowników handlu w społeczeństwie, którzy zarówno w sytuacji zagrożenia, jak i na co dzień, poza wykonywaniem swojej pracy potrafią okazać odwagę i wielkie serce.
  • Działania na rzecz konsumentów – rozdział prezentujący akcje prowadzone przez pracowników, przedsiębiorców i sieci organizowane przez Grupę na rzecz bezpieczeństwa i wsparcia osób z grup podwyższonego ryzyka czy personelu medycznego. Przykładem takich działań jest m.in. 500 akcji pomocy zorganizowanych przez franczyzobiorców Groszka na pomoc w walce z koronawirusem, a także realizacja 13 000 zamówień dla seniorów przez Polską Sieć Handlową Lewiatan.

Raport dostępny jest na stronie Odpowiedzialny Biznes Grupy Eurocash.Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.