teaser Grupa Eurocash i EBOiR zawarły umowę kredytu w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro - środki zostaną wykorzystane do finalizacji transakcji nabycia Frisco S.A.

10.06.2020 13:50

Grupa Eurocash i EBOiR zawarły umowę kredytu w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro - środki zostaną wykorzystane do finalizacji transakcji nabycia Frisco S.A.

Grupa Eurocash oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) w dniu 9 czerwca 2020 r. zawarły umowę kredytu w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro. Środki te zostaną wykorzystane na sfinansowanie nabycia Frisco S.A. (dodatkowych 56% akcji) oraz na kapitał obrotowy. Okres kredytowania wynosi 5 lat. EBOiR będzie korzystał z uzgodnionego pakietu zabezpieczeń. 

- Inwestycja we Frisco to kolejny element naszej strategii ukierunkowanej na wspieranie niezależnego handlu w Polsce poprzez rozwój innowacyjnych formatów detalicznych i rozwiązań technologicznych – mówi Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash. Dzięki przejęciu Frisco S.A. nasza Grupa będzie mogła skorzystać z zaawansowanego know-how tej spółki w zakresie sprzedaży internetowej, co pozwoli nam na rozwój tego obszaru dla naszych klientów – właścicicieli niezależnych sklepów detalicznych.

Pozyskane od EBOiR finansowanie pozwoli również Grupie Eurocash na zarządzanie kapitałem obrotowym w jej bieżącej działalności operacyjnej.Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.