teaser Grupa Eurocash notuje wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA w drugim kwartale i całym pierwszym półroczu 2019 r.

28.08.2019 06:00

Grupa Eurocash notuje wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA w drugim kwartale i całym pierwszym półroczu 2019 r.

 

  • Przychody Grupy Eurocash w drugim kwartale 2019 r. sięgnęły 6,44 mld zł i były o blisko 12% wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. W całym pierwszym półroczu tego roku skonsolidowana sprzedaż wyniosła 11,92 mld zł, co oznacza wzrost o 11% r/r.

 

  • Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację), wyliczona zgodnie z obowiązującym od tego roku standardem MSSF 16, w drugim kwartale 2019 r. wyniosła 216 mln zł, natomiast EBITDA przed MSSF 16 wzrosła o ponad 8% r/r do 126 mln zł. Narastająco za pierwsze półrocze 2019 r. EBITDA Grupy Eurocash sięgnęła 338 mln zł, podczas gdy EBITDA przed MSSF 16 wyniosła 160 mln zł, czyli o 2% więcej niż rok wcześniej.

 

  • Skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2019 r. wyniósł 47 mln zł, natomiast przed MSSF 16 sięgnął prawie 50 mln zł, co oznacza wzrost o 38% r/r. Narastająco za sześć miesięcy tego roku zysk netto Grupy Eurocash wyniósł 7 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF 16 blisko 16 mln zł (wobec niespełna 18 mln zł przed rokiem).

 

Hurt: mocna sprzedaż i dalszy wzrost efektywności

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała w drugim kwartale 2019 r. wzrost sprzedaży o ponad 6% r/r do 4,89 mld zł, a w całym pierwszym półroczu br. sprzedaż tego segmentu sięgnęła 8,99 mld zł, czyli o ponad 5% więcej niż rok wcześniej.

W parze z rosnącą sprzedażą, osiągnięto również dalszą poprawę rentowności. EBITDA segmentu Hurt za drugi kwartał tego roku wyniosła 177 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF 16 prawie 127 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 14% r/r. Narastająco, w pierwszym półroczu br. EBITDA segmentu hurtowego wyniosła 278 mln zł, a przed MSSF16 prawie 180 mln zł, co także oznacza wzrost o ponad 14% w porównaniu z pierwszą połową 2018 r.

– W hurcie osiągnęliśmy wyższą sprzedaż niemal w każdym formacie. Motorem wzrostu była sprzedaż wyrobów tytoniowych, która w pierwszym półroczu br. wzrosła o ponad 10%. Bardzo dobre wyniki sprzedaży osiągnęliśmy również w formacie aktywnej dystrybucji do naszych franczyzobiorców, gdzie zanotowaliśmy wzrost o ponad 11% rok do roku. Spadek odnotowaliśmy jedynie w dystrybucji alkoholi, co jest związane ze zmianą strategii tego biznesu oraz z prowadzoną obecnie integracją Eurocash Alkohole z Eurocash Dystrybucja, która docelowo przełoży się na dalszy wzrost efektywności segmentu hurtowego – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Sprzedaż zrealizowana przez sieć hurtowni Eurocash Cash&Carry wzrosła w pierwszym półroczu br. o 2% r/r. W związku z tym, że liczba placówek w tym formacie nie zmieniła się (pod szyldem Eurocash Cash&Carry funkcjonuje obecnie 180 hurtowni), wzrost sprzedaży LFL był na tym samym poziomie. Liczba sklepów zrzeszonych w sieci abc, które są głównymi klientami formatu Cash&Carry, na koniec pierwszego półrocza br. wynosiła 8 753, czyli o 45 więcej niż na koniec 2018 r. i o 300 więcej niż przed rokiem. Liczba sklepów partnerskich oraz franczyzowych zorganizowanych w ramach sieci Groszek, Euro Sklep, Lewiatan oraz PSD (Gama) na koniec czerwca 2019 r. wynosiła 5 040 placówek, co oznacza przyrost o 16 sklepów w pierwszym półroczu br. oraz o 138 sklepów w porównaniu z końcem czerwca 2018 r.

 

Detal: skokowy wzrost sprzedaży dzięki akwizycjom i wzrostowi organicznemu

W segmencie detalicznym w drugim kwartale 2019 r. Grupa Eurocash osiągnęła ponad 34-proc. wzrost sprzedaży do blisko 1,5 mld zł, a w całym pierwszym półroczu sprzedaż Detalu zwiększyła się o prawie 36% r/r do 2,83 mld zł. Wzrosty te w dużej mierze wynikają z konsolidacji sieci ponad 180 supermarketów Mila oraz 25 sklepów Lewiatan (należących do spółki Partner) przejętych opoowiednio w czerwcu ubiegłego roku oraz marcu bieżącego roku.

– Akwizycje te dołożyły do sprzedaży Grupy Eurocash w pierwszej połowie tego roku ponad 620 mln zł. Osiągnęliśmy ponadto solidny organiczny wzrost sprzedaży, zarówno do sklepów franczyzowych Delikatesy Centrum, jak i we własnej sieci supermarketów – podkreślił Jacek Owczarek.

W ujęciu LFL (dla tej samej liczby placówek), wzrost sprzedaży detalicznej realizowanej przez sklepy Delikatesy Centrum wyniósł 8% w drugim kwartale oraz o 3,4% w pierwszym półroczu 2019 r.

Rozwijana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów na koniec czerwca 2019 r. obejmowała łącznie 1 560 placówek, w tym 996 sklepów franczyzowych i 554 sklepy własne.

– Integracja biznesu detalicznego, tj. Delikatesów Centrum z EKO Holding oraz Mila, przebiega zgodnie z założeniami. Krok po kroku realizujemy wszystkie plany i już wkrótce będziemy zarządzać w pełni jednorodną organizacją o zdefiniowanej strukturze i procesach, zarówno komercyjnych, technologicznych, logistycznych czy dotyczących kwestii personalnych. Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału zakończymy między innymi remodeling przejętych sklepów Mila, przez co poprawi się komfort kupujących. Zmiana szyldu na Delikatesy Centrum nastąpi w kolejnym kroku i zwieńczy proces integracji – zapowiedział dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

– Cieszą nas rosnące wyniki segmentu detalicznego. Zarówno w drugim kwartale, jak i w całym półroczu zanotowaliśmy wzrost EBITDA rok do roku. Dynamika wzrostu EBITDA oczywiście jest niższa niż dynamika sprzedaży w tym segmencie z uwagi na prowadzoną integrację spółek detalicznych oraz konsolidację wyników Mila za wszystkie sześć miesięcy w porównaniu do jednego miesiąca przed rokiem – dodał Jacek Owczarek.

EBITDA segmentu Detal w drugim kwartale 2019 r. przekroczyła 77 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF 16 wyniosła ponad 39 mln zł, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. EBITDA w całym pierwszym półroczu 2019 r. wyniosła ponad 129 mln zł, a przed MSSF 16 niemal 53 mln zł, czyli o 5% więcej niż przed rokiem.

 

Projekty nabierają rozpędu

W drugim kwartale tego roku Grupa Eurocash kontynuowała rozwój Projektów, tj. innowacyjnych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben, abc na kołach oraz Kontigo. W omawianym okresie istotnie przyspieszyła ekspansja sieci marketów alkoholowych Duży Ben, która na koniec czerwca br. obejmowała już 50 sklepów.

– Wyniki osiągane przez sklepy Duży Ben są bardzo obiecujące. Ich sprzedaż w ujęciu LFL w pierwszej połowie tego roku wzrosła o blisko 21%. Zdecydowaliśmy się na przyspieszenie ekspansji, aby jak najszybciej osiągnąć odpowiednią skalę i próg rentowności. Jesteśmy przekonani, że ten format ma szansę powtórzyć sukces naszych wcześniejszych projektów, takich jak Faktoria Win, PayUp, czy tzw. Projekt Świeże, czyli codzienne dostawy wysokiej jakości owoców, warzyw, wędlin i mięs. Wierzymy również w pozostałe formaty, które oferują innowacyjne dla branży detalicznej rozwiązania, ale też przede wszystkim lepiej odpowiadają na potrzeby dzisiejszego konsumenta – powiedział Jacek Owczarek.

Sprzedaż towarów realizowana przez segment Projekty w drugim kwartale 2019 r. przekroczyła 23 mln zł (wzrost o 97% r/r), a w całym pierwszym półroczu br. wyniosła 39 mln zł (+63% r/r). Wpływ tego segmentu na skonsolidowany wynik EBITDA w pierwszym półroczu tego roku wyniósł -20 mln zł (-22 mln zł przed MSSF 16 wobec -20 mln zł przed rokiem).Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben oraz Kontigo. W celu osiągnięcia skali odpowiedniej dla zapewnienia konkurencyjności swoich klientów, Grupa Eurocash rozwija również sieć własnych sklepów detalicznych.