teaser Odpowiedzialny Eurocash

19.03.2019 11:30

Odpowiedzialny Eurocash

Wczoraj Grupa Eurocash opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2018 rok. Jego częścią jest sprawozdanie dotyczące działalnośći niefinansowej Spółki. W minionym roku firma zrealizowała kilkanaście inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu takich jak m.in.: „Akademia Umiejętności Eurocash”, konkurs „Lokalni Herosi”, czy wspólnie z Polską Izbą Handlu, ranking producentów dóbr szybkozbywalnych „Równi w Biznesie”. Firma ograniczyła swój negatywny wpływ na środowisko naturalne poprzez zmianę oświetlenia na technologię LED w centrach dystrybucyjnych i hurtowniach oraz rozbudowę floty aut hybrydowych. Obecnie Grupa ma największą firmową flotę hybrydową w Polsce.

– Społeczna odpowiedzialność jest wpisana w biznes Eurocash i wszystkich przedsiębiorców – właścicieli sklepów, z którymi współpracujemy – mówi Katarzyna Kopaczewska, członek zarządu Grupy Eurocash. Projekty społeczne wzmacniają konkurencyjność sklepów małopowierzchniowych, mają pośredni wpływ na rozwój lokalnego otoczenia naszych klientów, a także przyczyniają się do zmiany całego rynku detalicznego – dodaje.

 Zielone inwestycje Grupy

Raport z działalności niefinanansowej podsumowuje działania Grupy Eurocash z czterech obszarów, stanowiących podstawę strategii CSR: wpływ na środowisko, jakość i bezpieczeństwo żywności, dobre środowisko pracy oraz przyszłość przedsiębiorczości i jej wpływ na społeczności lokalne.

W 2018 roku proekologiczne działania Grupy skupiały się przede wszystkim na zminimalizowaniu zużycia energii i emisji spalin CO2. Grupa Eurocash kontynuowała projekt wymiany oświetlenia w centrach dystrybucyjnych oraz hurtowniach Cash & Carry na nowoczesne oświetlenie wyposażone w żarówki LED. Na koniec 2018 roku nowe oświetlenie LED było już obecne w 15 z 16 centrów dystrybucyjnych oraz w ponad 72% hurtowni Cash & Carry (130 z 180 hal). By minimalizować emisję CO2, Grupa zdecydowała się rozbudować flotę aut hybrydowych oraz wdrożyła program ekodrivingu i bezpiecznej jazdy, który podniósł liczbę pokonywanych kilometrów na 1 litr paliwa aż o ponad 10%. W 2018 roku Eurocash posiadał 545 samochodów hybyrydowych w liczącej ponad 2 100 pojazdów flocie aut osobowych.

– W 2019 roku rozwój floty aut hybrydowych oraz optymalizacja transportu i logistyki w ramach Grupy będzie dla nas równie ważna jak w latach poprzednich. Będziemy kupować auta napędzane wyłącznie silnikami benzynowymi oraz hybrydowymi – mówi Katarzyna Kopaczewska.

Przedsiębiorczość przede wszystkim

Raport niefinansowy Grupy obejmuje szereg inicjatyw, których celem jest wsparcie i rozwój przedsiębiorczości. Największymi inicjatywami Grupy w tej kategorii były: konkurs grantowy „Lokalni Herosi”,  który zaangażował ponad 400 właścicieli sklepów małopowierzchniowych z 250 miejscowości do zgłaszania projektów na rzecz poprawy życia lokalnych społeczności, Akademia Umiejętności Eurocash – w której w 2018 wyedukowano ponad 20 tys. właścicieli sklepów i pracowników, czy ranking „Równi w Biznesie”, w którym ocenie poddano strategie dystrybucyjne i cenowe największych producentów dóbr szybkozbywalnych w Polsce.

Powyższe projekty wpisują się w najważniejszy cel Grupy Eurocash, czyli wsparcie właścicieli sklepów detalicznych. Jednym z obszarów wsparcia, rzadko komunikowanym przez Grupę, są również opisane w raporcie tzw. umowy okołobiznesowe dla klientów. Korzystając z efektu skali wynegocjowaliśmy dla naszych klientów szereg kontraktów, będących opcjonalnym uzupełnieniem oferty sieci franczyzowych Grupy. W ramach tej działalności klienci mogą skorzystać z preferencyjnych warunków na dostawę m.in. energii, usług telekomunikacyjnych, samochodów, oświetlenia czy polis ubezpieczeniowych. Warunki, które otrzymują są bardzo konkurencyjne, a ich uzyskanie nie byłoby możliwe w przypadku pojedynczych przedsiębiorców – dodaje Kopaczewska.

Eurocash pozostaje w gronie największych pracodawców w Polsce. W 2018 roku, zatrudnienie w Grupie wyniosło 21 404 vs. 17 479 w 2017 r. Znaczący wzrost liczby pracowników wynika z przejęcia przez Grupę sieci Mila.Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.