Nowa pracownia komputerowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1  w Częstochowie

Nowa pracownia komputerowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Częstochowie

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Częstochowie powstała pracownia komputerowa, dzięki której nauczyciele będą mogli tworzyć indywidualne programy nauczania komunikacji dla dzieci z wadami wymowy i niemówiących. Inwestycję umożliwił grant Grupy Eurocash w wysokości 50 000 zł, przyznany częstochowskiej Fundacji POMOCY w ramach konkursu „Lokalni Herosi. 100 inicjatyw na 100-lecie odzyskania niepodległości”.

W pracowni powstało 10 pełnych stanowisk komputerowych z Windows 10, pełnym pakietem Office i programami do nauki mowy. Dodatkowo gabinet logopedyczny został wyposażony w komputer przenośny, kolorową drukarkę do drukowania plansz komunikacyjnych i trzy tablety z polskim oprogramowaniem do komunikacji wspomagającej i terapii mowy MÓWik. – Niepełnosprawne dzieci z Częstochowy otrzymują pomoc dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu lokalnych społeczników i przedsiębiorców – właścicieli sklepów, współpracujących z Grupą Eurocash, którzy do swojej inicjatywy potrafili przekonać setki innychmówi Marta Gampf, dyrektor marketingu Grupy Eurocash.

Nauczyciele wspomagający i rodzice niepełnosprawnych dzieci zostali już przeszkoleni z alternatywnych metod komunikowania się z dziećmi w ramach programu Makaton, a sami nauczyciele z SOSW nr 1 w Częstochowie są także przygotowywani do obsługi pracowni i znajdującej się w niej tablicy interaktywnej.

W pierwszej kolejności z nowej pracowni skorzysta 30 dzieci, które przetestują urządzenia oraz przygotowane dla nich programy i metody nauczania. W ramach pilotażu szkoła dopracuje indywidualne programy nauczania tych dzieci z umiejętności komunikowania się z otoczeniem.  – Ma to pierwszorzędne znaczenie dla wszystkich wychowanków placówki, ponieważ umiejętność skutecznego przekazywania swoich potrzeb przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualniemówi Iwona Bołtuć, koordynatorka modernizacji. Docelowo nowa pracownia będzie służyć wszystkim uczniom do nauki komunikacji i informatyki.

Stworzenie nowej pracowni komputerowej było możliwe dzięki wspólnej inicjatywie Fundacji FORMY, sklepu Lewiatan z Turowa i Grupy Eurocash oraz determinacji internautów, którzy umożliwili projektowi zajęcie miejsca premiowanego grantem. W głosowaniu wzięły udział m.in. szkoły podstawowe, średnie, domy seniora i parafie z całej Częstochowy.

SOSW nr 1 specjalizuje się w opiece, nauczaniu, wychowaniu i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Praca rewalidacyjno-wychowawcza dostosowana jest do indywidualnych możliwości i umiejętności wychowanków. Nowe wyposażenie pomoże nie tylko w dopasowaniu zajęć do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów, ale też w szczególnych sytuacjach umożliwi prowadzenie lekcji w miejscu zamieszkania ucznia.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.