Eurocash zachęca do zakupów zaangażowanych społecznie

Eurocash zachęca do zakupów zaangażowanych społecznie

Ponad 400 małoformatowych sklepów detalicznych z 250 miejscowości przystąpiło do rywalizacji o 1,5 mln zł grantów na rozwój społeczności lokalnych i pomoc osobom, działającym na rzecz ich najbliższego otoczenia. Projekt pod nazwą „Lokalni Herosi –100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości” został przygotowany przez Grupę Eurocash z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przeprowadzone wcześniej badania wykazały, że sklepy małoformatowe są, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, ważnym punktem życia lokalnych społeczności. Potwierdza to też przebieg projektu Eurocash. Codziennie kilkunastu klientów w każdym ze sklepów, które biorą udział w „Lokalnych Herosach”, robi zakupy i zwiększa jednocześnie szansę swojej wspólnoty na wygranie grantu.

- „Małe, lokalne organizacje pozarządowe w Polsce mają energię i pomysły, ale brakuje im funduszy na działanie, dlatego chętnie pozyskują je poprzez proste i niebiurokratyczne konkursy” mówi Łucja Krzyżanowska, członkini zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, patrona merytorycznego konkursu „Lokalni Herosi”.

Na jakie cele szuka się pieniędzy na poziomie lokalnym? Ponad połowa z 403 inicjatyw, które biorą udział w głosowaniu, ma po ich zrealizowaniu służyć dorosłym, a reszta młodzieży i dzieciom. Najpopularniejszym obszarem lokalnej aktywności społecznej jest sport; m.in. organizacja zawodów i treningów, zakup sprzętu i poprawa warunków do uprawiania sportu. Na drugim miejscu znalazł się rozwój przestrzeni wspólnej, czyli np.  budowa i doposażenie placów zabaw, plenerowych siłowni, tras rowerowych, wiat do spotkań integracyjnych. Ważnym obszarem dla społeczności lokalnych jest też kultura, gdzie o granty walczą m.in. pomysły służące popularyzacji czytelnictwa książek, doposażeniu centrów kultury, wsparciu amatorskich orkiestr, teatrów i grup tanecznych. Nieco mniej inicjatyw ma służyć pomocy, np. wsparciu osób niepełnosprawnych, poprawie warunków do rehabilitacji i aktywizacji seniorów. Najmniej zgłoszonych pomysłów ma związek z ekologią; np. ochrona pszczół i jeży, pomoc bezdomnym psom i  kotom, nasadzanie kwiatów, krzewów i drzew w najbliższej okolicy. Formalnie każda inicjatywa ma równe szanse na zdobycie grantu Eurocash.

Zaledwie co siódma inicjatywa została zgłoszona do „Lokalnych Herosów” przez społeczników z miast wojewódzkich. Najwięcej pomysłów pochodzi z Warszawy – 21, Gdańska – 12 i Wrocławia – 6. Aktywiści z 4 miast wojewódzkich (Szczecin, Bydgoszcz, Kielce i Rzeszów) nie zgłosili do konkursu żadnej inicjatywy. Aż 85% pomysłów zgłoszonych do „Lokalnych Herosów” zrodziło się w mniejszych miastach powiatowych, gminnych i wsiach.

– „Zgłoszenia do konkursu potwierdzają, że życie społeczne w mniejszych miejscowościach i wsiach najczęściej kręci się wokół gminnych ośrodków domów kultury, klubów sportowych, szkół, przedszkoli, bibliotek, ochotniczych strażach pożarnych i sklepów. Widać, że to są najważniejsze miejsca lokalnej aktywności, więc muszą one czasami wspierać i uzupełniać działania organizacji pozarządowych. Pełnią znacznie szersze funkcje niż te, które wynikają z ich nazwy” – mówi Łucja Krzyżanowska. „Konkursy, takie jak „Lokalni Herosi”, dają osobom zaangażowanym społecznie doświadczenie w realizowaniu projektów; wypełnianiu wniosków, rozliczaniu, promowaniu.  Pozwalają nabrać odwagi w staraniach o środki z zewnętrznych źródeł, pomagają się promować czy dopracować swoje pomysły” – dodaje.

Działaczom społecznym i właścicielom małoformatowych sklepów, którzy stoją za zgłoszeniami, w krótkim czasie udało się zaangażować tysiące osób do walki o głosy. W ciągu zaledwie trzech tygodni  klienci 403 różnych sklepów małoformatowych, wspierających lokalne inicjatywy, zarejestrowali ponad 140 000 paragonów. W zależności od wartości zakupów można przeliczać je na 5 lub 10 głosów oddanych na wybrany projekt. Oznacza to, że każdego dnia średnio 16-17 klientów robi zakupy w swoim sklepie pod szyldem np. Lewiatana, Delikatesów Centrum, Groszku lub abc, a jednocześnie myśli o wykorzystaniu paragonu do pomocy w zdobyciu grantu i zmiany czegoś w swoim otoczeniu. Oprócz paragonów z  wszystkie zgłoszone projekty zebrały już niemal 760 000 głosów oddanych przez kliknięcie.

Liczba zgłoszeń do „Lokalnych Herosów” wg województw:

 1. małopolskie – 46
 2. mazowieckie – 44
 3. dolnośląskie – 39
 4. opolskie – 31
  pomorskie – 31
 5. podkarpackie – 30
 6. wielkopolskie – 27
 7. lubelskie – 26

śląskie – 26

 1. łódzkie – 22
 2. lubuskie – 19
 3. kujawsko-pomorskie – 14

podlaskie – 14

warmińsko-mazurskie – 14

 1. świętokrzyskie – 10

zachodniopomorskie – 10

Najwięcej, bo aż 240 inicjatyw walczy o dofinansowanie do 10 000 zł, co oznacza, że na jeden grant w konkursie przypada niemal 3 chętnych. Nieco trudniej będzie zdobyć wsparcie  do 50 000 zł, bowiem tam o każdy z 10 grantów powalczy średnio 13 inicjatyw. O jedną pomoc finansową w wysokości do 100 000 zł rywalizuje aż 35 projektów.

– „Promowanie lokalnego zaangażowania jest podstawą naszego odpowiedzialnego podejścia do prowadzonego biznesu” – mówi Marta Gampf, dyrektor marketingu Grupy Eurocash. – „Wspierając właścicieli sklepów małoformatowych w całej Polsce przyczyniamy się do rozwoju regionów i społeczności lokalnych. Projekt „Lokalni Herosi” jest tego najlepszym przykładem. Kiedy przekazujemy w ręce naszych klientów nowe koncepty detaliczne, projekty edukacyjne, czy technologie, wspierające prowadzenie sklepu, to musimy mieć pewność, że będą one dla nich realnym wsparciem i umocnią ich pozycję na rynku. Podobny cel przyświecał nam, gdy pracowaliśmy nad koncepcją „Lokalnych Herosów”. Udział w akcji miał wzmocnić relacje współpracujących z nami przedsiębiorców wśród ich konsumentów, na terenie ich małych ojczyzn. Skala zgłoszeń i liczba paragonów pokazuje, że cel ten został osiągnięty. Projekt przełożył się na wzrost rozpoznawalności przedsiębiorców w okolicy, poprawę wizerunku oraz sprzedaży” – dodaje Marta Gampf.

Głosowanie na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl potrwa do 14 października br. Wyniki będą znane do 9 listopada tego roku.  

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.

Kontakt dla mediów

Eurocash zachęca do zakupów zaangażowanych społecznie

Andrzej Godewski
NBS Communications

agodewski@nbs.com.pl
888 651 564

Eurocash zachęca do zakupów zaangażowanych społecznie

Jan Domański
Rzecznik Prasowy

Jan.Domanski@eurocash.pl
507 010 095