teaser Akademia Umiejętności Eurocash uruchamia kolejną edycję studiów podyplomowych na SGH dla partnerów i franczyzobiorców Grupy Eurocash

30.07.2018 09:15

Akademia Umiejętności Eurocash uruchamia kolejną edycję studiów podyplomowych na SGH dla partnerów i franczyzobiorców Grupy Eurocash

75 uczestników, 166 godzin zajęć w ramach 10 zjazdów: tak w liczbach wyglądała pierwsza edycja studiów „Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym” oraz „Akademia zarządzania przedsiębiorstwem w handlu detalicznym”. Grupa Eurocash razem ze Szkołą Główną Handlową kontynuuje inicjatywę, uruchamiając kolejną edycję studiów w roku akademickim 2018/2019.

To pierwsze w Polsce studia podyplomowe dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem detalicznym dedykowane przedsiębiorcom zrzeszonym w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash. W październiku rusza kolejna edycja.

Studia te są pierwszą inicjatywą w Polsce, dzięki której wyższa uczelnia i firma z sektora FMCG wypracowały program skierowany do właścicieli niezależnych sklepów. Sukces pierwszej edycji motywuje nas do dalszych działań – kolejne studia ruszą w roku akademickim 2018/2019. Wezmą w nich udział wyłącznie franczyzobiorcy Grupy Eurocash: 41 osób – powiedziała Agata Wrzecionowska-Dzierba. Patronat specjalny nad studiami podyplomowymi „Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym” w Szkole Głównej Handlowej objęła Polska Izba Handlu.

Akademia Umiejętności przygotowała program studiów wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, kierując się potrzebami i oczekiwaniami naszych Klientów. Stąd też na studiach połowę wykładowców stanowią doceniani w branży praktycy, których doświadczenie doskonale łączy się z wiedzą kadry naukowej – skomentowała Agata Wrzecionowska-Dzierba, menadżer Akademii Umiejętności Eurocash. Wśród wykładowców są m.in.: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, SGH), prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek (SGH), prof. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. SGH Agnieszka Sopińska, prof. dr hab. Bogdan Mróz (SGH), prof. SGH Barbara Bojewska, prof. dr hab. Jan Klimek (SGH), dr Jacek Lipiec (SGH), Jacek Santorski (psycholog społeczny i psycholog biznesu, dyrektor programowy Akademii Psychologii Przywództwa) oraz Marek Zuber (ekonomista, analityk rynkowy). 

Prowadzenie sklepu to tak naprawdę zarządzanie przedsiębiorstwem, a do tego potrzebna jest wiedza, otwartość na rynek oraz umiejętność wykorzystywania odpowiednich narzędzi umożliwiających osiągniecie wyników biznesowych. Dlatego też skupiamy się na edukacji w obszarze szeroko pojętego zarządzania, prawa handlowego, nowych trendów w zachowaniach konsumentów oraz sukcesji w biznesie – powiedziała Agata Wrzecionowska-Dzierba. – W drugiej edycji, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby franczyzobiorców Grupy Eurocash, będziemy kłaść większy nacisk na zajęcia dotyczące tematyki konsumenta, zarządzaniu personelem oraz wspomnianej sukcesji w biznesie – podsumowała Agata Wrzecionowska-Dzierba.

Program studiów nie zakłada pisania pracy dyplomowej, a opracowanie biznes planu, który słuchacz może wcielić w życie. Na początku czerwca br. pierwsza grupa studentów zaprezentowała swoje projekty: większość dotyczyła modernizacji lub powiększenia istniejącego sklepu. Promotorami byli dr Marta Ziółkowska oraz prof. Bogdan Mróz. Wszystkie biznes plany recenzował Marek Zuber. Oficjalne zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych i Akademii Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz uroczyste wręczenie świadectw odbędzie się 21 września br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

***

Akademia Umiejętności Eurocash to największy w Polsce kompleksowy program edukacyjno-szkoleniowy wspierający polskie niezależne sklepy detaliczne zrzeszone w sieciach franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash. W jej ramach właściciele i pracownicy sklepów mają dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej, warsztatów i konferencji, dzięki którym mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu pracy i zarządzania sklepem spożywczym w oparciu o zmieniające się trendy konsumenckie.

Tylko w okresie od września 2016 r. do sierpnia 2017 r. roku w konferencji i warsztatach w ramach Akademii wzięło udział łącznie 13 500 właścicieli i pracowników sklepów, a 14 000 osób skorzystało z platformy edukacyjnej.

Więcej informacji na www.akademiaeurocash.com.plGrupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają blisko 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.