teaser Grupa Eurocash publikuje wyniki za IV kwartał 2016 r.

23.02.2017 05:15

Grupa Eurocash publikuje wyniki za IV kwartał 2016 r.

Wzrost udziałów rynkowych, rentowność pod wpływem inwestycji w nowe projekty

W IV kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash wyniosły 5,34 mld zł i były o blisko 6% większe niż w analogicznym okresie 2015 r. W całym ubiegłym roku skonsolidowana sprzedaż przekroczyła 21,2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 4% r/r.

  • Zysk brutto na sprzedaży wypracowany przez Grupę Eurocash w IV kwartale ubiegłego roku wyniósł niemal 602 mln zł (+9% r/r), a w całym 2016 roku sięgnął 2,18 mld zł (+8% r/r). Oznacza to wzrost marży brutto na sprzedaży do 11,26% w IV kwartale (z 10,96% rok wcześniej) oraz do 10,30% w całym ubiegłym roku (wobec 9,93% w 2015 r.).
  • EBITDA, czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację, w IV kwartale 2016 r. wyniosła 160 mln zł wobec blisko 185 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. EBITDA za cały ubiegły rok przekroczyła 440 mln zł wobec 476 mln zł rok wcześniej (-7% r/r).
  • Istotny wpływ na wynik EBITDA miały koszty związane z rozwojem projektu dostaw artykułów świeżych do sklepów zrzeszonych w sieci Delikatesy Centrum oraz inwestycje w nowe, innowacyjne formaty detaliczne. Projekty te ukierunkowane są na wzmocnienie pozycji rynkowej polskich niezależnych sklepów detalicznych, które są głównymi klientami Grupy Eurocash.
  • Skonsolidowany zysk netto za IV kwartał 2016 r. wyniósł 73 mln zł wobec 109 mln zł w tym samym okresie 2015 r. Zysk netto Grupy Eurocash za cały ubiegły rok sięgnął 190 mln zł w porównaniu z 230 mln zł rok wcześniej.

W IV kwartale 2016 r. pojawiła się inflacja, co jest zjawiskiem pozytywnym dla naszej branży. Z drugiej strony, gorsza pogoda miała niekorzystny wpływ na dynamikę sprzedaży w sklepach małoformatowych. Ponadto wciąż nasila się presja dyskontów na niezorganizowane, mniejsze sklepy. Dla Grupy Eurocash, dzięki umocnieniu współpracy ze sklepami partnerskimi i franczyzowymi, IV kwartał 2016 r. był natomiast kolejnym z rzędu, w którym poprawiliśmy naszą pozycję rynkową, czego potwierdzeniem jest wzrost sprzedaży o blisko 6%. Zwiększając skalę działalności, możemy efektywniej wspierać naszych klientów, czyli niezależne polskie sklepy detaliczne – powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Silne wzrosty dotyczyły w szczególności sprzedaży do klientów zrzeszonych w ramach wspieranych przez Grupę Eurocash systemów partnerskich i franczyzowych. W przypadku Delikatesów Centrum w IV kwartale wzrost ten przekroczył 12% r/r, a w przypadku klientów franczyzowych obsługiwanych przez Eurocash Dystrybucję (czyli m.in. sklepy Groszek i Lewiatan) wyniósł niemal 10%. Wyraźne wzrosty sprzedaży w ostatnim kwartale 2016 r. Grupa Eurocash zanotowała również w formacie Eurocash Alkohole (wzrost o ponad 6% r/r, wyłączając sprzedaż realizowaną przez klientów na eksport) oraz w sieci salonów prasowych Inmedio (+9% r/r).

W formacie Delikatesy Centrum IV kwartał 2016 r. był również kolejnym z rzędu, w którym wyraźnie poprawiła się sprzedaż like-for-like (LFL), czyli dla porównywalnej liczby placówek. Hurtowa sprzedaż LFL do tej sieci wzrosła o ponad 8% rok do roku, a w całym 2016 r. o blisko 6%. To m.in. efekt rozwijanego projektu dostaw artykułów świeżych, dzięki czemu oferta warzyw, owoców oraz mięsa i wędlin oferowanych przez franczyzobiorców Grupy Eurocash staje się jeszcze bardziej atrakcyjna dla konsumentów.

Grupa Eurocash kontynuowała ponadto rozwój innowacyjnych formatów sprzedaży detalicznej pod takimi markami jak Kontigo, abc na kołach, 1minute czy Duży Ben, by udostępnić swoim klientom – niezależnym przedsiębiorcom – nowe możliwości rozwoju i dodatkowe formy konkurowania z dyskontami.

W rozwój dystrybucji produktów świeżych do Delikatesów Centrum oraz rozwój nowych formatów detalicznych zainwestowaliśmy w całym 2016 r. około 39 mln zł. Inwestycje te obciążają bieżące wyniki Grupy Eurocash, czego efektem jest niższa rentowność na poziomie EBITDA i netto, ale jesteśmy przekonani, że przyniosą one pozytywne długofalowe rezultaty. Warto zaznaczyć, że projekt Faktoria Win zaczął już na siebie zarabiać – w 2016 r. osiągnął próg rentowności. Inwestujemy w przyszłość naszych klientów, a więc również naszą. Co ważne, innowacje te są doceniane przez naszych klientów, którzy licznie dołączają do wspieranych przez nas sieci partnerskich i franczyzowych lub rozwijają z nami współpracę – powiedział Jacek Owczarek.

W ubiegłym roku łączna liczba sklepów zrzeszonych w sieciach partnerskich i franczyzowych wspieranych przez Grupę Eurocash powiększyła się o ponad 1,1 tys. placówek. Ekspansja Sieci Sklepów abc była na rekordowym poziomie 920 otwarć netto i na koniec 2016 r. obejmowała ona już ponad 8,6 tys. lokalizacji. Liczba sklepów partnerskich i franczyzowych obsługiwanych przez Eurocash Dystrybucję (Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, PSD) zwiększyła się natomiast w ciągu ubiegłego roku o ponad 190 placówek, do 4.750 sklepów.

Na ścieżkę organicznego wzrostu w IV kwartale ubiegłego roku powróciła także sieć Delikatesy Centrum. W ciągu trzech ostatnich miesięcy 2016 r. sieć zwiększyła liczbę o 46 placówek, dzięki czemu na koniec roku zrzeszonych w niej było łącznie 1.086 sklepów.

Pod koniec ubiegłego roku Grupa Eurocash sfinalizowała zakup 50% udziałów w spółkach FHC-2 i Madas (prowadzących sklepy Delikatesy Centrum) oraz 100% udziałów w spółce Polska Dystrybucja Alkoholi. Na początku 2017 r. Eurocash sfinalizował natomiast przejęcie EKO Holdingu, właściciela sieci blisko 250 supermarketów EKO. Akwizycje te pozytywnie przełożą się na tegoroczną sprzedaż Grupy Eurocash. Łączna sprzedaż przejętych firm w ubiegłym roku wyniosła blisko 1,5 mld zł.

W 2017 r. zamierzamy kontynuować rozwój dystrybucji produktów świeżych oraz nowych formatów i konceptów detalicznych. Zakładamy, że wartość tych inwestycji będzie zbliżona do poziomu z ubiegłego roku, czyli wyniesie około 10% EBITDA. W tym roku skupimy się ponadto na optymalizacji sieci hurtowni Cash & Carry. Od 2014 r. do sieci zostało przyłączonych 32 placówek, co przełożyło się na zwiększone koszty stałe, ale w związku z deflacją i efektem kanibalizacji nie przełożyło się na wzrost sprzedaży. Planujemy w związku z tym przeprowadzenie reorganizacji, co może wiązać się z zamknięciem wybranych placówek. Na razie jednak za wcześnie, by mówić o pełnej skali przedsięwzięcia. Odpowiednie decyzje będą podejmowane w ciągu roku po obserwacji wpływu restrukturyzacji na sytuację naszych klientów w każdym z lokalnych rynków – zapowiedział dyrektor finansowy Grupy Eurocash.Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.